Friday, November 17, 2006

In Language We Can All Understand

There are many strange trophies in college football, but perhaps the most unique of all is Floyd of Rosedale, a bronzed pig that goes to the winner of the Iowa-Minnesota game. The rivals meet for the 100th time Saturday, and there are always a few barbs flying across state lines. But we happened to stumble upon this classic from Bemusement Park, which has posted its pick for this year's game in Minnesotan to benefit Gopher fans:

Så den har komme til denne. Minnesota må seier å oppbevare dens slim stolpe — årstid håpe i live. Iowa må seier å unngå etterbehandler for.500, hvilket kunne være en veldig forlegenhet. Bortsett fra alle er ikke frisk med Tegnet Tate, og den har vil vise seg det han har blitt leker til tross for hans sunnhet alle årstid. Som du vet rutinen. Uten Tate Iowa er Illinois med en lett bedre forsvarer. Bortsett fra bare så vidt. For det første gang noen gang, JEG må gå nå med Gullet i denne ettall.

And for the winner, here it is:
FUGLEN AV KARIKATUR 10
STOR STYGG BUKK — TANN ROTTER 24

No comments: